ମାଲେସିଆ- SIRIM |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:


ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

IRSIRIM ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍

ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମାଲେସିଆ ସରକାର ଉତ୍ପାଦ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସ୍କିମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ, ସୂଚନା ଏବଂ ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତି |ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ କେବଳ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଲେବଲ୍ ପାଇବା ପରେ ମାଲେସିଆକୁ ରପ୍ତାନି ହୋଇପାରିବ |

IRSIRIM QAS |

ମାଲେସିଆର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲିକାନା ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ SIRIM QAS, ମାଲେସିଆର ଜାତୀୟ ନିୟାମକ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡିକର ଏକମାତ୍ର ନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ୟୁନିଟ୍ (KDPNHEP, SKMM, ଇତ୍ୟାଦି) |

ଦ୍ secondary ିତୀୟ ବ୍ୟାଟେରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ KDPNHEP (ମାଲେସିଆର ଘରୋଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ) ଦ୍ୱାରା ଏକମାତ୍ର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ପ୍ରାଧିକରଣ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ |ସମ୍ପ୍ରତି, ନିର୍ମାତା, ଆମଦାନୀକାରୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ SIRIM QAS ରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ମୋଡ୍ ଅଧୀନରେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ବ୍ୟାଟେରୀର ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ |

IRSIRIM ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍- ଦଳୀୟ ବ୍ୟାଟେରୀ |

ଦ୍ Secondary ିତୀୟ ବ୍ୟାଟେରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ବେଚ୍ଛାକୃତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଧୀନରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ଶୀଘ୍ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ପରିସରକୁ ଆସିବ |ପ୍ରକୃତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ତାରିଖ ମାଲେସିଆର ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ସମୟ ଅଧୀନରେ ଅଛି |SIRIM QAS ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅନୁରୋଧ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି |

ଦ୍ Secondary ିତୀୟ ବ୍ୟାଟେରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାନକ: MS IEC 62133: 2017 କିମ୍ବା IEC 62133: 2012 |

H କାହିଁକି MCM?

SIRIM QAS ସହିତ ଏକ ଭଲ ବ technical ଷୟିକ ବିନିମୟ ଏବଂ ସୂଚନା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା ଯିଏ କେବଳ MCM ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସହିତ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ସର୍ବଶେଷ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ |

IR SIRIM QAS MCM ପରୀକ୍ଷା ତଥ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିଥାଏ ଯାହା ଦ୍ Malaysia ାରା ମାଲେସିଆକୁ ବିତରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ MCM ରେ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ |

ବ୍ୟାଟେରୀ, ଆଡାପ୍ଟର ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନର ମାଲେସିଆ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ-ଷ୍ଟପ୍ ସେବା ଯୋଗାଇବା |  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |