EU- CE

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:


ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

CE ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ’ଣ?

ଇୟୁ ବଜାର ଏବଂ EU ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଘ ଦେଶ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ପାଇଁ ସିଏ ମାର୍କ ହେଉଛି ଏକ “ପାସପୋର୍ଟ” |ଯେକ Any ଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ (ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ସହିତ ଜଡିତ), EU ବାହାରେ କିମ୍ବା EU ସଦସ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉ, EU ବଜାରରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଏବଂ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସମନ୍ୱିତ ମାନାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ | EU ବଜାରରେ ରଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ସିଏ ମାର୍କ ଲଗାନ୍ତୁ |ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଉପରେ EU ନିୟମର ଏହା ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆବଶ୍ୟକତା, ଯାହା ୟୁରୋପୀୟ ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଉତ୍ପାଦର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକୀକୃତ ସର୍ବନିମ୍ନ ବ technical ଷୟିକ ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିଥାଏ |

CE ସିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା କ’ଣ?

ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ହେଉଛି ୟୁରୋପୀୟ କମ୍ୟୁନିଟି କାଉନସିଲ୍ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ authorized ାରା ଅନୁମୋଦିତ ଏକ ବିଧାନସଭା ଦଲିଲ |ୟୁରୋପୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଚୁକ୍ତି |।ବ୍ୟାଟେରୀ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:

2006/66 / EC & 2013/56 / EU: ବ୍ୟାଟେରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା |ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ବ୍ୟାଟେରୀଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଆବର୍ଜନା ଚିହ୍ନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ;

2014/30 / EU: ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ସୁସଙ୍ଗତତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା (EMC ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା) |ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପାଳନ କରୁଥିବା ବ୍ୟାଟେରୀଗୁଡ଼ିକରେ ସିଏ ମାର୍କ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ;

2011/65 / EU: ROHS ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା |ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପାଳନ କରୁଥିବା ବ୍ୟାଟେରୀଗୁଡ଼ିକରେ ସିଏ ମାର୍କ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ;

ଟିପ୍ପଣୀ: ଯେତେବେଳେ ଏକ ଉତ୍ପାଦ ସମସ୍ତ ସିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା (ସିଏ ମାର୍କ ଲେପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ) ପାଳନ କରେ, ସେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେଲେ ସି ମାର୍କ ଲେପନ କରାଯାଇପାରିବ |

CE ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା |

ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଯେକ Any ଣସି ଉତ୍ପାଦ ଯିଏ EU ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଜୋନ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଉତ୍ପାଦରେ ଚିହ୍ନିତ ସି-ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ସିଏ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ |ତେଣୁ, ଇୟୁ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଜୋନ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ପାଇଁ ସିଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଉଛି ଏକ ପାସପୋର୍ଟ |

CE ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ଲାଭ |

1. EU ନିୟମ, ନିୟମାବଳୀ, ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ମାନ କେବଳ ପରିମାଣରେ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ମଧ୍ୟ ଜଟିଳ |ତେଣୁ, ସିଏ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବା ସମୟ ଏବଂ ପ୍ରୟାସକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ପସନ୍ଦ;

2. ଏକ ସିଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ବଜାର ତଦାରଖ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣରେ ବିଶ୍ trust ାସ ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ;

3. ଏହା ଦାୟିତ୍ ible ହୀନ ଅଭିଯୋଗ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ରୋକିପାରେ;

4. ମୋକଦ୍ଦମା ସାମ୍ନାରେ, ସିଏ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଇନଗତ ଭାବରେ ବ technical ଷୟିକ ପ୍ରମାଣ ହେବ;

5. ଥରେ EU ଦେଶଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସଂସ୍ଥା ମିଳିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ୟୋଗ ସହିତ ବିପଦ ବହନ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ୟୋଗର ବିପଦ ହ୍ରାସ ପାଇବ |

H କାହିଁକି MCM?

ବ୍ୟାଟେରୀ ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ 20 ରୁ ଅଧିକ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ସହିତ MCM ର ଏକ ବ technical ଷୟିକ ଦଳ ଅଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଅଧିକ ସଠିକ୍ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷ ସିଏ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |

● MCM ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ LVD, EMC, ବ୍ୟାଟେରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ CE ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରେ |

● MCM ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 4000 ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଟେରୀ ସି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛି |


  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |