ଭିଏତନାମ- MIC

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:


ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଭିଏତନାମ MIC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍

ସର୍କୁଲାର୍ 42/2016 / TT-BTTTT ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଯେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ଟାବଲେଟ୍ ଏବଂ ନୋଟବୁକ୍ ଗୁଡିକରେ ସ୍ଥାପିତ ବ୍ୟାଟେରୀଗୁଡିକ ଭିଏତନାମକୁ ରପ୍ତାନି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ଯଦି ସେଗୁଡିକ ଅକ୍ଟୋବର 1, 2016 ଠାରୁ DoC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଧୀନରେ ନଥାଏ |ଶେଷ ଉତ୍ପାଦ (ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ଟାବଲେଟ୍ ଏବଂ ନୋଟବୁକ୍) ପାଇଁ ଟାଇପ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସମୟରେ DoC ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ |

MIC ନୂତନ ସର୍କୁଲାର 04/2018 / TT-BTTTT ମେ, 2018 ରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ବିଦେଶରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଦ୍ issued ାରା ଜାରି IEC 62133: 2012 ରିପୋର୍ଟ ଜୁଲାଇ 1, 2018 ରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ADoC ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ।

ପରୀକ୍ଷଣ ମାନକ

QCVN101 : 2016 / BTTTT I IEC 62133 : 2012 କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ)

QPQIR

ଭିଏତନାମକୁ ଆମଦାନୀ କରାଯିବା ସମୟରେ ଭିଏତନାମକୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ପାଦ PQIR (ଉତ୍ପାଦ ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ ପଞ୍ଜୀକରଣ) ଅଧୀନରେ ରହିବ ବୋଲି ସର୍ତ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଭିଏତନାମ ସରକାର 15 ମଇ 2018 ରେ ଏକ ନୂତନ ଆଦେଶ ନମ୍ବର 74/2018 / ND-CP ଜାରି କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ନିୟମକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଭିଏତନାମର ସୂଚନା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MIC) ଜୁଲାଇ 1, 2018 ରେ ସରକାରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ 2305 / BTTTT-CVT ଜାରି କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଆମଦାନୀ ହେବା ସମୟରେ ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ (ବ୍ୟାଟେରୀ ସମେତ) PQIR ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭିଏତନାମକୁକଷ୍ଟମ୍ସ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ SDoC ଦାଖଲ କରାଯିବ |ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବାର ଅଫିସିଆଲ୍ ତାରିଖ ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 10, 2018. ଭିଏତନାମକୁ ଗୋଟିଏ ଆମଦାନୀ ପାଇଁ PQIR ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆମଦାନୀକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ କଲାବେଳେ ସେ PQIR (ବ୍ୟାଚ୍ ଯାଞ୍ଚ) + SDoC ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ |

ଅବଶ୍ୟ, ଆମଦାନୀକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ SDOC ବିନା ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ଜରୁରୀ, VNTA ସାମୟିକ ଭାବରେ PQIR ଯାଞ୍ଚ କରିବ ଏବଂ କଷ୍ଟମ୍ସ କ୍ଲିୟରାନ୍ସକୁ ସହଜ କରିବ |କିନ୍ତୁ ଆମଦାନୀକାରୀମାନେ କଷ୍ଟମ୍ସ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପରେ 15 କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର କଷ୍ଟମ୍ସ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ VNTA ରେ SDoC ଦାଖଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି |(VNTA ଆଉ ପୂର୍ବ ADOC ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ ଯାହା କେବଳ ଭିଏତନାମ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ)

H କାହିଁକି MCM?

Lat ସର୍ବଶେଷ ସୂଚନା ଅଂଶୀଦାର |

Qu କ୍ୱାକର୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ ପରୀକ୍ଷଣ ଲାବୋରେଟୋରୀର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା |

ଏହିପରି MCM ମେନଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଚାଇନା, ହଂକଂ, ମାକାଉ ଏବଂ ତାଇୱାନରେ ଏହି ଲ୍ୟାବ୍ର ଏକମାତ୍ର ଏଜେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଏ |

● ଏକ-ଷ୍ଟପ୍ ଏଜେନ୍ସି ସେବା |

MCM, ଏକ ଆଦର୍ଶ ଏକ-ଷ୍ଟପ୍ ଏଜେନ୍ସି, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଏଜେଣ୍ଟ ସେବା ଯୋଗାଏ |

 


  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |